Смиреност

Smirenost_Cover_for_KindleСМИРЕНОСТ

Автор: Стана Апостолова
Раздел: Българска съвременна проза
Издателство: Дайрект Сървисиз
Народност: българска
ISBN: 978-619-7171-27-3
първо издание, 2016 год.
меки корици, 268 стр.

СТАНА АПОСТОЛОВА

Глава 1

БлекХ18 и БелХ18 стояха чинно пред началството си ЛайтХХХ и се опитваха да изглеждат съгласни с него.
– Последния път съдействах на СиксУингсХХ да логне сензор 18 така, че да може да завърши докторат по философия в Сорбоната, а вие отново не успяхте да вдъхнете необходимата ментална и емоционална енергия на партньора ѝ, за да получи подтикваща импулсивност и да я придружи! В резултат тя пак е разведена и вместо да работи по проекта, за да усили сензорните си възможности, за пореден път се включва в протестно движение, само че този път в Париж.
– Сензор 18 намира удовлетворение от живота само участвайки в протестни митинги и манифестации и по същество е неконтролируема – обади се БлекХ18.
– Когато твърдиш, че обектът ти е неконтролируем, косвено признаваш, че не можеш да се справиш като черен ангел-хранител – златистата мантия на ЛайтХХХ просветна, което ги шокира.
От вечности не бяха ставали свидетели на промяна в неговото лъчение. Двамата ангели хранители не можеха да схванат как един човек – сензор, живеещ на земята в малка, дори незначителна държава номерирана като осемнадесета, може да изкара техният славен шеф, единственият от началствата, отговарящ за земята, от равновесие. Недоумяваха защо прекият им ръководител, архангел СиксУингсХХ ги прати при него. Изглежда техният проект беше пред провал. Вероятно и в другите държави човеците – сензори правеха въртели, защото другояче не можеха да си обяснят това положение.
– Судар, – това обръщение употребяваха и двамата, когато разговаряха с командира на ангелското войнство, следящо за хората по земята, защото към ангелите-началства беше задължително да се демонстрира уважение. – още като ни възложиха задачата и съобщиха, че е под ваше разпореждане, аз изразих мнение, че само по един човек сензор от държава няма да е достатъчен, като имам предвид амбициозността на проект „Сензори – философи”.
– Ангелите от всички проекти претендират за повече хора и в крайна сметка населението на планетата нарасна неимоверно. Вашият е от съществено значение. СиксУингсХХ рапортува, че само вие не се справяте. Затова ви призовах. Имайте предвид, че и за големите държави като например сто и седма е определен един човек – сензор. Ако на вас се увеличи бройката, колко ще поискат колегите ви, имате ли представа?
– Аз поддържам мнението си, че по равно бройки, това е добър подход, да са равнопоставени държавите, но например поне трима човека – продължаваше да настоява БелХ18. – А и сто и седма е голяма по територия, но не по население.
Шестокрилият им ментор беше номерирал под номер сто и седем страната Русия, чието население беше само двадесет пъти по-голямо от това на поверената им суверенна територия, докато съществуваха страни с петстотин пъти по-многобройно население от тяхната и също имаха само един сензор. Номерацията на държавите беше по азбучен ред. Прекият им началник, архангел от серафимите беше голям формалист. Те от векове не бяха работили с него и в случая неговият стил ги затрудняваше.
– Погледнете от друг ъгъл. Само в още трийсе проекта съм разрешил по двама ангели на човек, така че няма от какво да се оплаквате.
– Най-общо съзерцавано – намеси се отново черният ангел – сензор 18 завърши две висши образования, сега е на път да защити докторат, владее пет езика, така че данните, които се сканират от нея при всички случаи са полезни, предвид огромните интелектуални достижения, необходими за нашия проект.
– Не е достатъчно – заяви ЛайтХХХ – Вашата Ана е еталонният образец и е с голям потенциал. Затова Сребристият ми обърна специално внимание, че сте пред провал.
Сега вече ангелите – хранители млъкнаха и дестабилизираха лъчението си. Белият потъмня, а черният посивя. От незапомнени времена работеха по проекти под ръководството на различни архангели. Сребристият архангел СиксУингсХХ, под чието ръководство действаха понастоящем имаше безспорен авторитет, него никога не бяха го чували да назовава обект с името му, а това, че самият ЛайтХХХ, най-височайшият, представителят на началствата каза нейното име, беше нещо нечувано и немислимо досега. А фактът, че точно Ана е избрана за еталон на проект „Сензори – философи” беше капакът на всичко. Ако изумлението им не беше толкова голямо, може би щяха да са доволни, че не предложиха в един глас да се смени въпросната Ана, с някой по-удачен. Образците ги одобряваше лично височайшият. Сега обаче се стъписаха и не можеха да гъкнат. Ситуацията беше необичайна. Чул, разбира се, мислите им, ЛайтХХХ добави:
– Няма да сменя еталона. Чакам рационални прошения.
Прошения наричаха исканията на ангелите за помощ от по-горни в йерархията. БлекХ18 и БелХ18 не бяха подготвени за това, защото бяха извикани извънредно и внезапно от прекия си ръководител СиксУингсХХ, и изпратени незабавно на среща с най-височайшия. Обикновено подаваха своите прошения на общия редовен митинг на ангелите – хранители, работещи по проект „Сензори – философи”.
– Судар, – осмели се черният ангел – обектът ни е толкова нестандартен и непредсказуем, че дори нямаме идея какво още да предприемем, за да почне да пише най-после философския труд. Всичко, каквото сме измислили, сме го дали като прошения към нашия пряк ръководител.
– Давам ви едно земно денонощие да измислите нов подход!
ЛайтХХХ се обърна с гръб, тоест черното отверстие в златисто излъчващата качулка изчезна. Това означаваше край на разговора.
Двамата ангели – хранители се оттеглиха на земята, доста обезпокоени, защото не можеха да преценят развоя на събитията. През вековете рядко им се налагаше да работят с най-важния, със самото началство за земята, а именно ЛайтХХХ и меко казано, бяха смутени.
Откриха своя обект, млада жена на име Ана, която в момента скандираше с пълно гърло на един от булевардите в Париж сред многолюдна тълпа.
***
– Бел, а ако направим прошение за „ангелско изпитване” на нашия обект?
– Да, наистина, досега не бях го мислил, защото не допусках, че Ана е еталонът на проект „Сензори-философи”, но би следвало Сикси да предложи такова благоволение.
– За Сребристия серафим е въпрос на чест да доведе заданията на херувимите до успешен край. Последна грижа му е нашият проект!
В същия миг се появи архангел СиксУингсХХ и двамата ангели млъкнаха.
– Съгласен съм с идеята за „ангелско изпитване” на сензор 18! Чакам детайлна програма.
– Благодарим ти, Сикси, най-после да ни обърнеш внимание!
– Не прибързвайте! Судар може да не разреши.
– Той ни даде едно денонощие срок, за да направим нестандартно прошение. Може да отидем тримата.
– Вие направете детайлното разписание, останалото го оставете на мене!
Прекият им ръководител изчезна така бързо, както се появи. Двамата ангели-пазители на Ана се заеха с охота да избират място и време за събитието.
Average Customer Review: Be the first to review this item

Amazon Best Sellers Rank: #4,217,407 in Books (See Top 100 in Books)

buy