Цветя от снежинки

Пред тебе е разголена душата, 

ти сгряваш междузвездни светове, 

и виждам само тебе по-нататък, 

а формата на тялото зове.

Цветята от снежинки разцъфтяват, 

градината е окована в лед 

и вдишвам красотата на словата, 

а смислите издишвам във куплет.

С.П.А.

stanapostol

Стана Пръвчева Апостолова е родена на 4 август 1951 г. в град Ямбол. Завършва Немска езикова гимназия – Бургас, магистърска степен електроника в ТУ – София, педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. По-късно придобива две следдипломни квалификации – по икономика и по информатика и информационни технологии. Работила е като проектант и учител по електроника. Живее и пише в Бургас. Псевдоними: Мария Байчева и Мери Апос.