Зимна вечер в града

 Снегът вали, 

кристалите на малките снежинки 

се разтапят в косата ти.

Градът на свечеряване 

е все така отблъскващ 

с помътнелите очи на лампите, 

с колите плъпнали по плъзгавите булеварди, 

с приведените силуети, 

на крачещите по заледени тротоари, 

на влизащите в кафенетата, 

на бързащите към дома след работа.

Здрачът отстъпва на мрака 

и сякаш никога не сме били 

по влажните кафяви пясъци, 

където нежните ръце на тихите вълни 

измиват нашите следи, 

където приливите са незабележими, 

но отливите ни примамват все по-навътре.

Тъмнината се утаява по стените, 

косата ти от сняг е побеляла, 

а суетнята в мътните очи на улицата 

скрива небето и звездите, 

изтрива всеки топъл спомен 

и двамата потъваме в устата на града.

В очите ти присвити, 

пада звезда огромна, 

звездата на загубената истина.

С.П.А.

stanapostol

Стана Пръвчева Апостолова е родена на 4 август 1951 г. в град Ямбол. Завършва Немска езикова гимназия – Бургас, магистърска степен електроника в ТУ – София, педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. По-късно придобива две следдипломни квалификации – по икономика и по информатика и информационни технологии. Работила е като проектант и учител по електроника. Живее и пише в Бургас. Псевдоними: Мария Байчева и Мери Апос.