В ръцете на зимата

Бяло пухкаво перце 

е тишината – боязливо 

люлее се в добри ръце…

не шава нийде нищо живо.

Дори реката е заспала, 

безсънната река край мен, 

сякаш от лед се е сковала, 

или пълзи под снежен плен.

И аз съм в нейните ръце, 

до нейното лице студено, 

а огненото ми сърце 

от нелюбов е изгасено. 

С.П.А.

stanapostol

Стана Пръвчева Апостолова е родена на 4 август 1951 г. в град Ямбол. Завършва Немска езикова гимназия – Бургас, магистърска степен електроника в ТУ – София, педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. По-късно придобива две следдипломни квалификации – по икономика и по информатика и информационни технологии. Работила е като проектант и учител по електроника. Живее и пише в Бургас. Псевдоними: Мария Байчева и Мери Апос.