Топъл ден

Топъл ден, а е зима, 

лъжлива и нежна, 

светлина вънка има, 

а в душата е снежно.

В пусто бяло кълбо 

вие улично куче, 

хлопа старо кросно 

времето злополучно.

Към студена стена 

прилепям гърба си 

крия в мрак светлина, 

не засенчвам света си.

С.П.А.

stanapostol

Стана Пръвчева Апостолова е родена на 4 август 1951 г. в град Ямбол. Завършва Немска езикова гимназия – Бургас, магистърска степен електроника в ТУ – София, педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. По-късно придобива две следдипломни квалификации – по икономика и по информатика и информационни технологии. Работила е като проектант и учител по електроника. Живее и пише в Бургас. Псевдоними: Мария Байчева и Мери Апос.