Размразяване на думите

Толкова розови луни съм загубила, 
удавени под високи вълни, 
толкова мигове са ме целунали, 
в дългите нощи и кратките дни,
но не съблякох тясната дреха 
на тревожност която трепти, 
която хвърлях, но не я взеха 
и в новия ден пак цъфти. 
Търся в думите надежда, 
размразявам ги в устните, 
но езикът ми отказва изглежда
да мълви и да чувства.
Ще се моля под моите нови луни 
безмълвно и кротко в тъмната стая, 
да са благи за всички новите дни, 
доброто у себе си да познаем.

С.П.А.

stanapostol

Стана Пръвчева Апостолова е родена на 4 август 1951 г. в град Ямбол. Завършва Немска езикова гимназия – Бургас, магистърска степен електроника в ТУ – София, педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. По-късно придобива две следдипломни квалификации – по икономика и по информатика и информационни технологии. Работила е като проектант и учител по електроника. Живее и пише в Бургас. Псевдоними: Мария Байчева и Мери Апос.