Литературна премиера на сборника разкази „На покрива“

Най-сърдечна покана за Литературната премиера в рамките на “Наистина ли си отива лятото”, Бургас в Писателския дом – ул. Вола 1, Бургас.

Ще представям втората си книга разкази “На покрива”

Четвъртък, 24 септември 2020 г от 18 часа в двора на дома.

Заповядайте!

Стана Апостолова

stanapostol

Стана Пръвчева Апостолова е родена на 4 август 1951 г. в град Ямбол. Завършва Немска езикова гимназия – Бургас, магистърска степен електроника в ТУ – София, педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. По-късно придобива две следдипломни квалификации – по икономика и по информатика и информационни технологии. Работила е като проектант и учител по електроника. Живее и пише в Бургас. Псевдоними: Мария Байчева и Мери Апос.