Духовният плач

Духовният плач
Author:
Genres: РОМАН, Фентъзи роман
ASIN: 1414329962
ISBN: 9781414329963

Втората книга от поредицата "Блаженства". Ана е избягала от френската болница, защото останала напълно без пари трябва да намери изход. Измамена от приятели и врагове, напълно сама след смъртта на родителите си, тя се решава да участва в реалити в Нигер, по-точно в джунглата някъде в екваториална Африка. Предизвикателствата се оказват големи.

Buy from Amazon

Other book sellers:

    Buy from Amazon
About the Book

Какво представлява духовният плач? „Блажени са плачещите, защото те ще се утешат!“ Плачът е необходим за покаянието, а само ако се покаем, можем да се свържем с духовния свят.

Look Inside
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."