Литературна премиера на „Княжевна Лада“ и „Невидимата“ на 10 октомври – ЕЛП в Дома на писателя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стана Апостолова представи историческите си романи — „Княжевна Лада“ и „Невидимата“ тази вечер в Дома на писателя.
За книгите — задълбочено и аргументирано, говори Слави Томов, журналист и писател.
Събитието

stanapostol

Стана Пръвчева Апостолова е родена на 4 август 1951 г. в град Ямбол. Завършва Немска езикова гимназия – Бургас, магистърска степен електроника в ТУ – София, педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. По-късно придобива две следдипломни квалификации – по икономика и по информатика и информационни технологии. Работила е като проектант и учител по електроника. Живее и пише в Бургас. Псевдоними: Мария Байчева и Мери Апос.