Представяне на сборника разкази „На покрива“

 За новия сборник на Стана Апостолова “На покрива” Стана Апостолова е от съвременните автори, чието присъствие в българската литература е

Прочетете повече

Литературна премиера на сборника разкази „На покрива“

Най-сърдечна покана за Литературната премиера в рамките на “Наистина ли си отива лятото”, Бургас в Писателския дом – ул. Вола

Прочетете повече

Из романа „СЪВПАДЕНИЯ“, автор Стана Апостолова

++++++ Доктор Тамара Гълъбова седеше срещу старшата сестра в “наблюдателницата”, помещение с две стъклени стени, през които се виждаха двете

Прочетете повече

Празните столове край Бяло море

Край Бяло море Където са дедите ни родени са празни столовете за тебе и за мене, остава само завладяващата красота на изоставено море и

Прочетете повече

Бъдни вечер е врата

Бъдни вечер е благоговение, умуване пред новата врата, пред неизвестното зад нея, пред крачката по пътя стръмен, заслушване в очакване, душата пее. Бъдни вечер

Прочетете повече

Изпредено е всичко

Съска вретеното на зимата, навива бялоснежна нишка, скърца чакръка на годината, изгризва дните като мишка времето. Прояден е пуловерът на спомена, пронизва ме студът на

Прочетете повече