Литературната премиера на детската ми книжка „Ламбо и Дар“

„Детски усмивки и проявление на артистични таланти бяха радост за присъстващите в Дома на посателя тази вечер — на премиерата

Прочетете повече

Силата на литературния наратив

Научих се да чета на четири годишна възраст в село Церковски, Карнобатска околия, където живеехме по това време. От книжката

Прочетете повече

Представяне на сборника разкази „На покрива“

 За новия сборник на Стана Апостолова “На покрива” Стана Апостолова е от съвременните автори, чието присъствие в българската литература е

Прочетете повече

Литературна премиера на сборника разкази „На покрива“

Най-сърдечна покана за Литературната премиера в рамките на “Наистина ли си отива лятото”, Бургас в Писателския дом – ул. Вола

Прочетете повече

Из романа „СЪВПАДЕНИЯ“, автор Стана Апостолова

++++++ Доктор Тамара Гълъбова седеше срещу старшата сестра в “наблюдателницата”, помещение с две стъклени стени, през които се виждаха двете

Прочетете повече